advies en projectmanagement cultuur en cultureel vastgoed

Koepelorganisatie podiumkunsten

Kwartiermaker
Opdrachtgever: brancheverenigingen VSCD, VVTP en NAPK, via BMC Advies
Periode: 2017

De vereniging Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, de Vereniging Vrije Theaterproducenten en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten verkenden in 2017 de mogelijkheden voor het oprichten van een gezamenlijke koepelorganisatie. Samen met beoogd bestuursvoorzitter Tanja Dik en de afgevaardigden van de verenigingsbesturen werden de organisatorische en financiële consequenties van de plannen uitgewerkt. Op basis van dit proces is besloten om op de samenwerking op projectbasis vorm te geven.