advies en projectmanagement cultuur en cultureel vastgoed

Cultuurcluster Zaanstad

Ambtelijk opdrachtgeverschap
Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
Periode: 2016

In de gemeente Zaanstad was in het kader van Inverdan, een grootschalige centrumontwikkeling, een ambitieus cultuurcluster gepland. In dit centrum waren een bibliotheek, een filmhuis, een poppodium, ruimte voor de lokale omroep, een centrum voor de kunsten en horeca voorzien. Eltje de Klerk ondersteunde de gemeente en beoogde partners bij: programma van eisen, aansluiting vastgoedexploitatie en beschikbare geldstromen, samenwerkingsovereenkomst en beheerconstructie. Ook is zij tijdelijk ambtelijk opdrachtgever geweest tijdens de fase van het Definitief Ontwerp. Het ontwerp was in handen van MVRDV. Na de het voltooien van het definitief ontwerp is om politieke redenen besloten af te zien van het bouwen van een nieuw cultuurcluster in het Inverdan-gebied.