advies en projectmanagement cultuur en cultureel vastgoed

Vastgoedontwikkeling Integraal Kindcentrum Ter Aar

Ambtelijk opdrachtgeverschap
Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop
Periode: 2016

De gemeente Nieuwkoop heeft op 2021 het nieuwe Integraal Kindcentrum De Vaart in de kern Ter Aar geopend. In IKC De Vaart werken basisschool De Vaart, Stichting Kinderopvang Liemeer, Kindcentrum De Boomhut, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Bibliotheek Rijn en Venen en sporthal De Vaart inmiddels nauw met elkaar samen. Ook is er een horecavoorziening in het gebouw gevestigd.

Eltje de Klerk van Alpha Adviseurs heeft bij de start van de plannen in 2016 het ambtelijk opdrachtgeverschap vervuld. Belangrijkste taken waren: het overleg met de betrokken partners, de planontwikkeling binnen de financiële kaders, het programma van eisen en de massavolumestudie. Het doel was om een levendig centrum te creëren voor de kern Ter Aar.

Het complex De Vaart is ontworpen door architectenbureau De Zwarte Hond.