advies en projectmanagement cultuur en cultureel vastgoed

Vastgoedontwikkeling Integraal Kindcentrum Ter Aar

Ambtelijk opdrachtgeverschap
Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop
Periode: 2016

De gemeente Nieuwkoop bouwt het nieuwe Integraal Kindcentrum De Vaart in de kern Ter Aar. Eltje de Klerk van Alpha Adviseurs heeft bij de start van de plannen het ambtelijk opdrachtgeverschap vervuld. Belangrijkste taken waren: het overleg met de betrokken partners, de planontwikkeling binnen de financiële kaders, het programma van eisen en de massavolumestudie.
Inmiddels is het complex De Vaart ontworpen door architectenbureau De Zwarte Hond en is het in aanbouw in Ter Aar. De functies die in het complex worden ondergebracht zijn: Sporthal Ter Aar, drie basisscholen (De Vosseschans, De Fontein en Het Kompas), kinderopvang, peuterspeelzaal, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en bibliotheek Rijn en Venen.