advies en projectmanagement cultuur en cultureel vastgoed

Stad als Podium Harderwijk

Planontwikkeling
Opdrachtgever: gemeente Harderwijk
Periode: 2015-2016

De gemeente Harderwijk stond in 2015 voor de keuze: het bestaande theater herontwikkelen of podiumkunsten op verschillende binnen- en buitenlocaties in de stad faciliteren. Alpha Adviseurs heeft op verzoek van de gemeente bijeenkomsten met de directies van culturele organisaties in Harderwijk geleid en is een concept voor ‘Stad als Podium’ uitgewerkt. Vervolgens hebben de culturele organisaties samen de schouders gezet onder dit concept. Inmiddels is er een sterke netwerkorganisatie ontstaan, die (samen met het theater) podiumkunsten in Harderwijk op verschillende plekken in de stad programmeert en promoot.