advies en projectmanagement cultuur en cultureel vastgoed

Cultuureducatie in het onderwijs Utrecht

Actieplan
Opdrachtgever: gemeente Utrecht
Periode: 2019 – 2020

De Utrechtse regeling Cultuur voor Ieder Kind heeft als doel dat iedere leerling in het basis- en voortgezet onderwijs cultuuronderwijs krijgt. Na 5 jaar wilde de gemeente nagaan of er verbeteringen in het subsidiestelsel mogelijk waren. De gemeente Utrecht heeft Eltje de Klerk daarom in 2019 en 2020 gevraagd groepsgesprekken met het werkveld te begeleiden en te onderzoeken welke verbeteringen er mogelijk zouden zijn.

De regeling bleek zeer succesvol te zijn en op een groot draagvlak bij scholen te kunnen rekenen. Naar aanleiding van de bijeenkomsten is een actieplan opgesteld, waarin onder meer een bredere rol wordt toebedeeld aan het expertisecentrum Cultuur & School Utrecht, dat de scholen on- en offline helpt met het organiseren van cultuureducatie op school.