advies en projectmanagement cultuur en cultureel vastgoed

Cultureel vastgoed Amsterdam

Inventarisatie
Opdrachtgever: Amsterdamse Kunstraad
Periode: 2016

De Amsterdamse Kunstraad (AKr) is het permanente en onafhankelijke adviesorgaan van het Amsterdamse gemeentebestuur. De kunstraad heeft een ruim geformuleerde taak: hij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen, zowel over onderwerpen uit de portefeuille Cultuur als over kunst en cultuur gerelateerde onderwerpen uit andere portefeuilles. De kunstraad geeft een inhoudelijk oordeel over kunstuitingen en adviseert over het profiel en strategie van kunstinstellingen. Als adviseur voor het kunstbeleid spreekt de kunstraad zich uit over de verhouding tussen de kunstdisciplines, het voorzieningenniveau, de financiering daarvan en het bereik.
In 2016 heeft de Amsterdamse Kunstraad, in samenwerking met Eltje de Klerk, een inventarisatie gemaakt van het culturele vastgoed waarin gesubsidieerde instellingen gevestigd zijn. Dit werd gedaan om zicht te krijgen op de individuele huisvestingslasten, aangezien deze per organisatie sterk kunnen verschillen.