advies en projectmanagement cultuur en cultureel vastgoed

Cultureel vastgoed Amsterdam

Inventarisatie
Opdrachtgever: Amsterdamse Kunstraad
Periode: 2016

De Amsterdamse Kunstraad (AKr) is het permanente en onafhankelijke adviesorgaan van het Amsterdamse gemeentebestuur.
In 2016 heeft de Amsterdamse Kunstraad, in samenwerking met Eltje de Klerk, een inventarisatie gemaakt van het culturele vastgoed waarin gesubsidieerde instellingen gevestigd zijn. Dit werd gedaan om zicht te krijgen op de individuele huisvestingslasten, aangezien deze per organisatie sterk kunnen verschillen.